Ansatte og fylkesstyre

Av NSF

 

Gjertrud Krokaa, fylkesleder
tlf: 75 58 51 04/ mob. 99 56 48 57  

Kristin Johanne Rognmo, rådgiver
tlf: 75 58 51 08 

Trine Berg, rådgiver
Tlf: 75 58 51 05 

Tone Moan Nordby, rådgiver (permisjon fra 9.10.18)
Tlf: 75 58 51 03 

Laila Wilhelmsen, rådgiver (vikariat fra 20.08.18)
Tlf: 75 58 51 07 

Unni Olsen, konsulent
Tlf: 75 58 51 02

Fylkesstyret 2015-2019

Gjertrud Krokaa (fylkesleder)

Cecilie Woll Johansen (nestleder)

Morten Jensen (fylkesstyremedlem)

Laila Jota (fylkesstyremedlem)

May Edel Lund (fylkesstyremedlem)

Lisbeth Ann Johansen (fylkesstyremedlem)

Trine Ågnes (fylkesstyremedlem)

Kari Bjerkli (fylkesrepresentant NSF Student)

Jørgen Bjørnstad (faggrupperepresentant)

Bjørnar Grav (1.vara)

Øystein Wik (2.vara)

Helene Cathrin Fjellheim (studentvara)