Fagkafe i regi av NSF-SPor

Av Trude Hansen, 07.06.2019

NSF-SPoR arrangerer fagkafe tirsdag 11. juni kl 17.

Gerd Ellen Øverby fra Modum Bad kommer og holder innlegg.

Se vedlagt innbydelse for mer informasjon.

Påmelding sendes på sms til Hilde Steen. Tlf.: 926 67 321