Prekonferanse for jordmorledere og fagjordmødre

Av Hans Yngve Bjerkås, 07.06.2019

Jordmorforbundet inviterer ledere og fagjordmødre for jordmortjenesten til prekonferanse 16. september før NSFs nasjonale lederkonferanse 17.-18. september i Trondheim.

Spennende temaer og en god arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling.

 

Det er en forventining fra Helseministeren at helsetjenesten skal ta i bruk ulike former for medisinsk avstandsoppfølging og velferdsteknologi. Dette gjelder også jordmortjenesten.

Hvilke muligheter ligger der?

Hva er allerede tatt i bruk?

Hvordan kan vi bidra til å utvikle helsetjenesten for våre kvinner?

 

Den teknologiske utviklingen skjer uansett, og jordmortjenesten må også være fremoverlent.

 

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4339482/10505