Fighting for a Future for All

Av NSF, 07.06.2019

Den tiende EPSU (European Federation of Public Service Unions) kongressen har denne uken pågått i Dublin, Irland. EPSU organiserer mer enn åtte millioner fagorganiserte i 49 europeiske land. Torsdag ble Fagforbundets leder, Mette Nord, valgt til president av organisasjonen.

- Det er utrolig gledelig at Mette Nord ble valgt til president. Jeg vil gratulere både henne og EPSU som nå har fått en god og handlekraftig president, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Eli Gunhild By, nestleder Solveig Kopperstad Bratseth og forbundsstyremedlem Kai Øivind Brenden var NSFs delegater på årets EPSU-konferanse. I tillegg deltok Anita R. Asbjørnsen, Tore Dahlstrøm og Trine Skaar som observatører. Tidligere studentleder Skaar ble i løpet av kongressen valgt inn i EPSUs ungdomsnettverks styre.

By var også en av talerne under kongressen. Hun snakket om viktigheten av en sterk offentlig sektor, og utrykket støtte til en resolusjon, fremmet av franske kollegaer, om temaet.

- En sterk offentlig sektor med et godt etablert samarbeid mellom fagforeningene og arbeidsgivere, er den beste garantien mot privatisering og tjenesteutsetting av helse- og sosialtjenester, sa By fra talerstolen på EPSU-kongressen.