24th Word Congress in Dermatology - Milan 2019

Verdenskongressen i dermatologi arrangeres i Milano, 10.-15. juni 2019.

Janne Eriksen er medlem av faggruppen, og vil representere faggruppen og hudsykepleierne i Norge ved sykepleiermøtet som arrangeres ved kongressen.

Ingen fra styret i faggruppen hadde anledning til å delta på Verdenskongressen i Milano. Vi er derfor veldig glad for at vårt medlem Janne Eriksen har sagt ja til å delta på sykepleiermøtet for å representere faggruppen.