Velkommen til NSFs nasjonale lederkonferanse 2019

Av NSF, 11.06.2019

For sjette året på rad arrangerer Norsk Sykepleierforbund nasjonal konferanse for landets sykepleierledere, denne gangen i Trondheim, 17.-18. september. Anita Krohn Traaseth, Geir Jørgen Bekkevold og Grete O. Samstad, er blant flere sterke foredragsholdere du kan glede deg til.

Velkjente og viktige lederutfordringer knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet, forsvarlighet og pasientsikkerhet står på agendaen.

Årets program byr på en rekke sterke foredragsholdere. Foredrag og debatt vil bidra til å aktualisere utfordringer og muligheter, enten du er leder i spesialisthelsetjenesten eller i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Organisering av sykepleiefaglige tjenester, felles kompetansebygging, pasientsikkerhet og teknologiske muligheter er blant temaer som vil bli belyst.

Her er noen smakebiter fra programmet;

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, har stått på barrikadene for sykepleiere, spesialsykepleiere og ledere i snart åtte år.

Arne Orvik er dosent og forfatter og har skrevet blant annet «Organisatorisk kompetanse – innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse».

Karina Aase, professor ved helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger,er opprinnelig utdannet sivilingeniør, og er nestor i pasientsikkerhet, som er tema for hennes foredrag.

Geir Jørgen Bekkevold, leder for helse- og omsorgskomiteen og profilert KrF-politiker, skal snakke om kvalitet og kompetanse i helsetjenesten.

Anita Krohn Traaseth er kjent som både norsk næringslivsleder, forfatter og avtroppende administrerende direktør i Innovasjon Norge. Hun har oppnådd gode resultater i utfordrende prosesser, og har stått støtt når det har stormet som verst. «Det er greit å ikke klare alt», sier Traaseth.

Liv Bjørnhaug Johansen er temaredaktør i Sykepleien. «Om vi skal definere hva sykepleie egentlig er, bør man høre på hva sykepleierne sier, ikke se på hva de gjør», hevder hun. Bjørnhaug har kalt det hele «Potetparadokset», og vi er spent på å se hvor «het potet» vi vil bli servert på konferansen.

Grete Ottersen Samstad er helsefaglig sjef ved St. Olavs hospital. Hun er opptatt av organisering og utvikling av sykepleietjenesten, og ikke minst kvalitet i praksisstudiene. Hun har hatt stort engasjement for sykepleiernes kunnskap og kompetanse - sist som leder av programgruppen for nye nasjonale retningslinjer for bachelorutdanning innen sykepleie.

Pål Molander, direktør for Stami, Statens arbeidsmiljøinstitutt vil rette oppmerksomheten mot arbeidsmiljøet og dets betydning. Hans foredrag har fått tittelen «Det glemte gullet».

Ole Petter Nyhaug, kreativ leder og partner, avrunder konferansens første dag med et foredrag til inspirasjon. Nyhaug er opptatt av trender og innovasjon, og er en svært ettertraktet foredragsholder.

Det blir også parallellsesjoner begge dager, der du finner smakebiter fra NSFs regionale lederkonferanser og aktuell tematikk innen finansiering og prioritering, digitalisering, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø, innovasjon og tjenesteutvikling.

Vi ser frem til to spennende dager i Trondheim, og håper du gjør det samme!

Se komplett program og meld deg på her.