Avansert klinisk sykepleie.

Av Line Jørgensen, 13.06.2019

Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere.

Den 24. mai møttes engasjerte sykepleiere med master i avansert klinisk sykepleie på fylkeskontoret i Buskerud. Formålet med møtet er å starte opp en egen nasjonal nettverksgruppe for å samle alle med master i AKS/AGS utdanning ( 120 studiepoeng), og de som er under utdanning.

Nettverksgruppens formål er at den skal bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet for AKS– sykepleiere gjennom ide, erfaring–og kunnskapsutvikling.

Videre ønsker gruppen å jobbe for å fremme AKS sykepleierens rolle og funksjon innen fagfeltet.

 

Dette er noen av sakene som nettverksgruppen vil jobbe med:

 • Arbeide for å få godkjent gruppen som en nasjonal faggruppe i NSF
 • Spre kunnskap om AKS i alle kommuner og sykehus
 • Påvirke til at AKS for utvidede rettigheter
 • Bidra til at AKS blir organisert på riktig nivå
 • Jobbe for fagutvikling og sertifisering/resertifisering
 • Jobbe for egen dokumentasjonsmulighet
 • Arrangere fagkvelder med aktuelle tema
 • Jobbe for utdanningsstillinger
 • AKS–sykepleiere skal være veiledere og rollemodeller for nye AKS–studenter
 • Samarbeide med andre faggrupper

 

 For å utvikle rollen trenger vi å stå sammen!

 

Målgruppen er AKS/AGS–sykepleiere som er ferdige eller under utdanning og medlem av NSF.

Melde deg inn!

Send email til buskerud@nsf.no med informasjon om:

  1. Medlemsnummer i NSF
  2. Arbeidssted
  3. Navn på studium, studiested
  4. Dato for avsluttet/forventet avsluttet studie

  Det er foreløpig gratis å delta i nettverksgruppen.

Det er også opprettet en egen Facebook-gruppe Avansert klinisk sykepleie/avansert geriatrisk klinisk sykepleie.

 

De ansvarlige for nettverksgruppen er:

•          Kine Myhre Nilsen, Nedre Eiker kommune

•          Jan Eilert Pedersen, Notodden kommune

•          Veronica Håheim, Vestre Viken Drammen

•          Kim Gaarde, Vestre Viken Drammen

•          Aibel Øvrebø, Lier kommune

Det er disse som utgjør det foreløpige arbeidsutvalget.

 

For mer informasjon og eventuelle spørsmål ta kontakt med:

Kine Myhre Nilsen, Kine@mnett.no eller

Jan Eilert Pedersen, jan-eilert.pedersen@notodden.kommune.no