Avansert klinisk sykepleie

Av Line Jørgensen, 13.06.2019

Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere

Den 24. mai møttes engasjerte sykepleiere med master i avansert klinisk sykepleie på fylkeskontoret. Målet med møtet er å starte opp en nettverksgruppe for å samle alle med AKS studiet og de som er under utdanning.

Pådriverne av nettverksgruppen er:

Kine Myhre Nilsen, Nedre Eiker kommune

Jan Eilert Pedersen, Notodden kommune

Veronica Håheim, Vestre Viken Drammen

Kim Gaarde, Vestre Viken Drammen

Aibel Øvrebø, Lier kommune

Disse ønsker å spre kunnskap om og viktigheten av å ha AKSere inn i kommunalhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Alle som er ferdig med AKS studiet eller er under utdanning, kan registrere seg som medlem av nettverksgruppen her: buskerud@nsf.no, med informasjon om arbeidssted, navn på studium, studiested, og dato for avsluttet/forventet avsluttet studie. Det er foreløpig gratis å delta i nettverksgruppen.

Det er opprettet en egen Facebook-gruppe Avansert klinisk sykepleie/avansert geriatrisk klinisk sykepleie.

Gruppen vil fortsatt ha møter her ved fylkeskontoret til nettverksgruppen er ordentlig oppe og går. De har allerede hatt sitt andre møte, og er godt i gang med planleggingsfasen.