Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 23. - 24. september 2019

Av Thomas Emil Lykken, 14.06.2019

Konferansen arrangeres ved Scandic Ringsaker Hotel, Olrud den 23. og 24. september 2019.  Arrangør er Norsk Sykepleierforbund i Hedmark og Oppland i samarbeid med KS, Sykehuset Innlandet, Fagakademiet, Utdanningsforbundet m. fl.

Arbeidsmiljøkonferansene har alltid hatt mange deltagere og vi har stort sett fått svært gode tilbakemeldinger.  Konferansene har fungert som en arena og treffsted med fokus på arbeidsmiljø.

Årets hovedtema er: «Arbeidsmiljøet – det glemte gullet?» 

Påmelding gjennom vedlegget. Frist 15. august