Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 24

Av Line Orlund, 16.06.2019

Det er kanskje greit at det snart er ferie - nok en uke kommer fredagshilsenen først på søndag. Men for en uke det har vært. En fabelaktig tillitsvalgtkonferanse avsluttet en hektisk men fin uke.

Brudd i lønnsforhandlingene for NHO i 2019
Ikke helt overraskende ble det ikke oppnådd enighet mellom NSF og NHO i årets sentrale forhandlinger. Jeg er glad for at vi ikke stiller lavere lønnskrav i denne sektoren enn vi gjør i andre sektorer, men med den store avstanden som er mellom lønnsnivået i NHO og kommunal sektor, er jeg ikke forbauset over at det ble brudd. Det blir nå mekling til høsten og vi starter med konfliktplanlegging i løpet av sommeren.

Styringsgruppemøte i prosjekt "Heltidskultur" i Oslo kommune
At heltid er en viktig kampsak for NSF er det ingen tvil om. Vi publiserer jevnlig oppdaterte tall for status for dette gjennom vårt heltidsbarometer.  I møte denne uken ble vi enige om å sende ut tre forslag til modeller ut til utvalgte bydeler og etater. Alle organisasjonene er enige i at det er fint at vi sender ut forslagene til inspirasjon, men jeg skulle nok ønsket at det både hadde vært føringer med rammer og også føringer til virkemidler, for å lage dette til gode ordninger. I gruppen ble vi enige om å sende det ut i administrativ linje (det betyr at det ikke kommer til å bli vedtatt, men kun diskutert lokalt) som ideer i første omgang og så se hva bydeler og etater melder tilbake som behov.

NSF kommer også til å gi innspill på hvilke krav som må være på plass for at vi skal være villige til å prove en fjerde modell. Det er en form for tidbank og jeg legger ikke skjul på at det å åpne for en modell der deler av arbeidstiden ikke er fastlagt i en turnus, er krevende for oss som fagorganisasjon. Jeg tror likevel det kan være en viktig modell og prøve for sykepleiertjenesten. Grunnen til at jeg spesifiserer sykepleiertjenesten her, er at jeg har full forståelse for at Fagforbundet kanskje ikke kommer til å kunne anbefale en slik modell for sine medlemmer. Det er nemlig en veldig stor forskjell på sykepleiere og helsefagarbeidere i Oslo kommune. Mens sykepleiere kan velge og vrake i jobber, er det sjelden det lyses ut stillinger for helsefagarbeidere. Jeg er derfor veldig trygg på at sykepleiere som evt. velger å gå inn i en tidskontoordning, gjør det på frivillig basis fordi det passer med deres livssituasjon - og ikke fordi de føler seg presset til det.  For at vi skal akseptere denne modellen må imidlertid en del rammebetingelser være på plass (kall det gjerne grenser) og ikke minst må arbeidsgiver også inkludere positive virkemidler til ordningen. Jeg skal sørge for at Oslo kommune har både oversikt over de rammer som må være på plass og de virkemidlene jeg tror de må legge på bordet for å få noen til å gå inn i denne ordningen.

Samarbeidsutvalget
Jeg har skrevet om Kontaktutvalget tidligere. Sammen med direktørene for alle sykehusene, sektordirektørene for bydelene i Oslo kommune og direktørene i Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Helseetaten, sitter jeg som en av fem representanter fra fagorganisasjonene. Jeg sitter ikke alene for NSF, jeg har med meg Karin Solfeldt som er FTV/HTV fra OUS. Jeg trodde lenge at jeg ikke ville rekke møtet, men med litt triksing og miksing fikk jeg det til. På dette siste møte før sommeren er fordeling av samarbeidsmidler et viktig tema. I år kom det inn søknader på mange spennende prosjektet, total søknadssum var på over 24 millioner. Vi har hatt to knalldyktige sykepleiere til å gjøre en vurdering og komme med anbefaling på hvilke prosjekter som skulle få støtte. Totalt delte vi ut i overkant av 6 millioner kroner. Jeg var glad for å se at det i år var mange gode søknader innenfor feltet rus/avhengighet og/eller psykiatri. Samarbeidsutvalget er også et sted der jeg kan bli kjent med sentrale ledere innen helse. På dette møtet fikk jeg en hyggelig prat med direktøren i Velferdsetaten og vi gjorde en avtale om å spise lunsj etter sommeren. 

Avslutningsfest for Roy Pedersen som nylig ble pensjonist etter 10 år som leder LO Oslo
Samarbeid på tvers av organisasjoner er noe vi har jobbet mye for å få til i mange år. I mange saker har vi nesten overraskende mye felles. For Roy har det vært viktig å finne de tingene vi kan samarbeide om. Opp gjennom de siste årene har jeg hatt mye gleder både av diskusjoner og ikke minst hans råd.

Endringer i sykehjem
Byrådet i Oslo var tydelige på at de ønsket at sykehjemmene i Oslo skulle drives av kommunen selv, eller av ideelle aktører. Dette valgløftet har de, med ett unntak, gjennomført. Madserud sykehjem ble virksomhetsoverdratt tilbake til kommunen allerede i 2016. 1. juni i år ble Uranienborg tilbakeført til kommunen. NSF har forhandlet tilbakeføringen av sykepleierne både på Madserud og Uranienborg - og ved begge sykehjemmene var det uproblematisk å argumentere for at sykepleierne skulle få samme betingelser som de sykepleierne som allerede var i kommunen. Dette innebar en lønnsøkning på opp mot 70 000 for enkelte.  Et sykehjem, Ammerudlunden er også virksomhetsoverdratt fra kommersiell drifter til ideelle Diakonhjemmet Omsorg AS.  Medlemmene våre ved Ammerudlunden omfattes dermed av tariffavtalen vi har med Virke. Dessverre er ikke lønnsnivået for sykepleiere i sykehjemmene i Virke mye bedre enn den lønnen i NHO. Også i Virke har de en kort ansiennitesstige. Så vidt jeg vet var det ingen av sykepleierne fra Ammerudlunden som gikk opp en krone i lønn som en følge av virksomhetsoverdragelsen. Jeg har hatt møte med ledelsen i Diakonhjemmet Omsorg AS og jeg innrømmer det gjerne, jeg ble imponert over de planene de har for fagutvikling og hospitering. Tiden vil vise om dette er tilstrekkelig for å holde på sykepleiere som vet at det er langt bedre betalte jobber på de kommunale sykehjemmene.

Selv om det har vært kjent for oss en tid, ble det i forrige uke kjent hva som skal skje med de to neste sykehjemmene. Ullerntunet helsehus skal rekommunaliseres mot slutten av året. Jeg deltok på medlemsmøte for å informere litt om prosessen videre. Jeg opplevde, ikke overraskende, at de ansatte var positive til den planlagte virksomhetsoverdragelsen. Samtidig som det ble klart at Ullerntunet helsehus skal rekommunaliseres, ble det klart at driften av St. Hanshaugen omsorgssenter skal ut på anbud blant ideelle aktører. Dessverre hadde jeg ikke anledning til å være med på medlemsmøtet på St. Hanshaugen, men jeg er klar over at de er skuffet over at ikke de også fikk komme tilbake til kommunen. Jeg har lovt at jeg skal komme til dem på et møte rett over sommeren. Og for de som lurer. Unntaket i løftet til byrådet er Manglerudhjemmet. Her hadde man mulighet til å rekommunalisere, men byrådet valgte isteden å forlenge avtalen et år til.