De helsepolitiske målene lite relatert til kvalitet

Av NSF, 17.06.2019

– Stortingsmeldingen om helsenæringen er utarbeidet på de private leverandørenes premisser. De helsepolitiske målene er lite relatert til kvalitet i tjenestene, sa 2. nestleder Karen Bjøro da hun presenterte høringsinnspillene fra Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Høringen om "Meld.St. 18 (2018-2019): Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester" ble gjennomført 11. juni, med næringskomiteen og helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. 

– God samhandling mellom den offentlige helse- og omsorgstjenesten og private leverandører til tjenesten er avgjørende for gode tjenester i fremtiden. Det er bra at meldingen understreker dette. Likevel er meldingen utarbeidet på de private leverandørenes premisser. De helsepolitiske målene er svært lite relatert til kvaliteten i tjenestene, sa Bjøro da hun presenterte NSFs høringssvar.

Verdiskapning i offentlig helsetjeneste

Hun understreket at NSF hadde ønsket at meldingen tydeligere anerkjente den verdiskapingen som utføres i den offentlige helsetjenesten.

– Kvalitet virker ikke å være en egen verdi, utover det som kan måles i økt økonomisk avkastning. Dette gjør at meldingen som helsepolitisk verktøy blir lite treffsikker.

Gode og effektive tjenester

Formålet med samhandlingen kan ikke primært være å bedre næringslivets konkurranseevne, men å få til gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Pasienter og personell må involveres i utviklingen av nye løsninger, og det må tas høyde for kontinuerlig kompetanseutvikling og for at ansattes lønns- og arbeidsforhold holdes i hevd gjennom utviklingsprosessene.

NSF mener disse forholdene er altfor lite belyst i stortingsmeldingen, og formidlet en klar forventning om at dette følges opp av både næringskomiteen og helse- og omsorgskomiteen i den videre behandlingen av meldingen.

Les stortingsmeldingen her. 

Helsenæringen - høringsinnspill fra Norsk Sykepleierforbund.pdf