Fagdag i smittevern for kommunale helse - og omsorgstjenester

Av Silje Severine Sætre, 18.06.2019

Faggruppen for smittevern arrangerer fagfag i smittevern for kommunale helse og omsorgstjenester fredag 20. september 2019.

Det er spennende tema for dagen: tuberkulose, skabb, resistente mikrober og dekontaminering. Målgruppe for dagen er alle ansatte i kommunehelsetjenesten. Dagen vil holdes ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo. For program, påmelding og mer informasjon se vedlegget til høyre på siden, eller du kan gå via kalenderen på smittevern sin startside.