Endringer i jordmortakster per 1.7.19

Av Helene Normann Furnes, 21.06.2019

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i jordmortakster fra 1.7.2019.

1a økes fra 334 til 336 kr

1b økes fra 168 til 169 kr

1c økes fra 115 til 116 kr

1d økes ikke, 57 kr

2 (egenandel) økes ikke 114 kr

 

3a økes fra 768 til 773 kr

3b økes fra 1242 til 1251 kr

4a økes fra 7461 til 7513 kr

4b økes fra 346 til 348 kr

6a økes fra 1013 til 1020 kr

6b økes fra 346 til 348 kr

 

7a Nattillegg økes fra 963 til 970 kr

7b Lørdags- og søndagstillegg øker fra 963 til 970 kr

7c Helge- og høytidstillegg øker fra 1153 til 1161 kr

8  økes fra 3731 til 3757 kr

 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp vil bli endret i tråd med dette.