Ferieavvikling ved fylkeskontoret

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 21.06.2019

Personalet ved fylkeskontoret i Hedmark avvikler ferie i perioden 24. juni til 9. august.  Ferieavviklingen er likevel lagt opp slik at kontoret er bemannet mesteparten av denne tiden.

Det er kun i uke 28 og 29 at kontoret i Kirkeveien 58 på Elverum er ubemannet. (se vedlegg på denne siden)  I disse to ukene sørger andre fylkeskontor i vår region for å svare våre medlemmer og tillitsvalgte på henvendelser.

Sentralbordet ved hovedkontoret i Oslo har oversikt over bemanningen på alle fylkeskontorene til enhver tid.  Ring 994 02409

God sommer!