Siste nytt om lønnsutviklingen etter sommerens lønnsforhandlinger for jordmødre i NSF

NSFs forhandlingsledere, forhandlingsavdelingen og fylkeskontor arbeider for at jordmødre skal ha en lønnsutvikling som gjenspeiler yrkesgruppens kompetanse og ansvar. NSF er opptatt av trygge gode arbeidsforhold for våre jordmødre.

NSF har jordmødre i de ulike tariffområdene Spekter Helse, KS og Oslo kommune. Våre jordmødre er omfattet av det tariffområdet som er gjeldende for den virksomheten de jobber i.

Kommunalt lønnsoppgjør

Det kommunale tariffområdet omfatter NSFs jordmødre som jobber i kommuner og fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak med eget medlemskap i KS. Jordmødre ansatt i kommuner har hatt et svært godt lønnsoppgjør. I KS området hadde kommunalt ansatte jordmødre den høyeste lønnsveksten av alle grupper fra 2017-2018 med en grunnlønnslønnsvekst på 3,5 prosent. Snittveksten i KS samme periode var 2,1 prosent.

 

HOVEDTARIFFAVTALEN MELLOM KS OG NSF  I TARIFFPERIODE 1. MAI 2018 TIL 30. APRIL 2020

https://www.nsf.no/Content/4017734/seefile 

 

 

Lønnsoppgjør for jordmødre ansatt i spesialisthelsetjenesten

Norsk Sykepleierforbund (NSF) organiserer om lag 39.000 medlemmer i helseforetakene, og er derved det største medlemsforbundet i overenskomstområdet Spekter-helse. I Spekter har jordmødre i NSF i 2017 og 2018 hatt de samme sentrale tillegg som spesialsykepleiere. I månedsfortjeneste har jordmødre i NSF gått opp med 6,31 prosent i perioden 2016 til 2018, mens snitt for alle jordmødre er på 5,51 prosent. I klartekst betyr det at NSF har en høyere lønnsvekst enn det har vært for andre foreninger som fagorganiserer jordmødre.

Enighet om lønn med Spekter vår 2019

Det er avtalt nye minstelønnssatser som øker med mellom 2 og 4,4 prosent. De generelle tilleggene er 2,1 prosent til alle. I tillegg får spesialsykepleiere og jordmødre med 16 år eller mer i ansiennitet ytterligere 0,5 prosent i tillegg, til sammen 2,6 prosent. Også ledere med økonomi og personalansvar får samlet 2,6 prosent i generelt tillegg.

-  Det vi avtalte i fjor om 500 000-kronersmålet for sykepleiere er nå realisert fra august 2019. Vi har i tillegg fått på plass gode økninger i minstelønnssatser også for øvrige medlemmer, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Det var et viktig krav for NSF å få til en egen kode og stige for sykepleiere med mastergrad, men dette var uaktuelt for helseforetakene å etterkomme i et mellomoppgjør. -Dette skuffer oss veldig, men vi har likevel valgt å akseptere oppgjøret, fortsetter By.

- Denne skuffelsen har vi gitt uttrykk for i en uvanlig skarp merknad til protokollen, som kan leses under.

Protokoll Spekter 2019 område10.pdf

Protokoll Spekter 2019 område13.pdf

Hovedavtale mellom Spekter og Unio 2018 til 2021: https://www.nsf.no/Content/3945261/seefile 

Overenskomst: https://www.nsf.no/Content/4170581/seefile 

I Oslo kommune er siste lønnsoppgjør:

Spesialutdannet sykepleier                  568 591

Helsesøster                                        572 614

Jordmor                                           599 547

 

Tariffoppgjørene 2020 og 2021 - møt opp og si din mening!

Sykepleierforbundet forbereder seg nå til hovedoppgjøret 2020 og mellomoppgjøret 2021. Som medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF) kan du som er jordmor være med å påvirke prioriteringene i tariffoppgjørene.

 

Før hovedoppgjør arrangeres det tariffkonferanser. Delegatene på tariffkonferansen har med seg sine og medlemmenes ønsker og anbefalinger til forbundsstyret om hva de skal prioritere i lønnsoppgjørene, inkludert prioriteringer knyttet til lønn og øvrig innhold i hovedtariffavtale/overenskomster.

Dette er grunnen til at det er viktig at DU som er jordmor deltar på medlemsmøte og sier din mening. Følg med når innkalling kommer, og møt opp!

Her er flere tips for deg som er opptatt av å heve lønnen din:

https://sykepleien.no/2019/06/snakk-om-lonna-di-med-kollegene