Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 25

Av Line Orlund, 22.06.2019

Det var ingen overraskelse at helse Sør-Øst denne uken fattet vedtak om å gå videre med bygging av nye sykehusbygg på Gaustad og Aker.  Alle de ansattes representanter stemte mot planene, Fagforbundet og Legeforeningen la frem et alternativt forslag om å utsette vedtaket, mens NSFs representant la frem forslag om å endre målbilde slik at byggingen gjøres på Ullevål og Gaustad.

Det har vært en lang vei mot vedtaket som ble fattet. NSF har deltatt aktivt i alle prosessene som har vært. Til tross for intense forsøk på å redusere risikobildet som vi ser ved å bygge på Gaustad og Aker, har det ikke vært tilstrekkelig til å få oss til å tro på de planene som legges. Jeg mener det er et høyrisikoprosjekt å gå videre med prosjektet MOT samtlige ansattorganisasjoners anbefaling. For vår motstand og bekymring mot dette er ikke grunnløs. Vi, som alle andre, ser behov for å få på plass nye sykehusbygg. Når vi etter at vedtaket er fattet, nok en gang hører arbeidsgiversiden si at det var et riktig vedtak, fordi flere av bygningene på Ullevål er fra Christian den IV tid, er det grunn til å lure på om de overhode har tatt seg bryet med å sette seg inn i det vi foreslår. Hvis de fortsatt mener at eneste alternativ på Ullevål er å bruke de gamle byggene videre, har de rett og slett ikke forstått mulighetene i det å rive og bygge nytt. Vi valgte denne uken å være veldig tydelige på at vi ikke har tro på alternativet Gaustad/Aker og forslo isteden å bygge på Ullevål og Gaustad (og til alle dere som har kommentert; ja - her var det en skikkelig skrivefeil i første versjon). 

Jeg tror ikke siste ord er sagt i denne saken. Jeg er sikker på at vi går inn i en forprosjektfase der de områdene vi er bekymret for, fortsatt vil være tema. I konseptfasen som vi har lagt bak oss har det vært en gjennomgangstone at "dette må vi komme tilbake til i en forprosjektfase" hver gang vi har stilt vanskelige spørsmål eller gitt uttrykk for at de planene som ble diskutert hadde store mangler. Vær trygg på at vi fortsatt kommer til å stille de vanskelige spørsmålene i den prosessen vi skal inn i. Vi skal delta i prosessen, men  her har arbeidsgiversiden en lang vei å gå før de får oss til å tro på dette prosjektet

Feiring av PRIDE
Denne uken er det PRIDE i Oslo. NSF har sammen med Unio og Utdanningsforbundet hatt bemannet stand i Spikersuppa (eller PRIDE-park) hele uken. Også i år har det vært et stort antall sykepleiere og sykepleierstudenter innom standen. Vi har også i år egne pride T-skjorter som deles ut til de som ønsker å gå sammen med oss i paraden. I går var det også en fagdag i regi av Unio om mangfold og diskriminering. Overalt kan man se regnbueflagg og andre remedier. Selv den lokale OBS!-butikker i Groruddalen har et stativ med vimpler, ballonger, kort og annet. Det må være lov å undre seg litt over om alle disse som nå hiver seg på "PRIDE-bølgen" også resten av året viser et tydelig standpunkt i denne saken. Jeg har notert meg at vi i NSF må komme tilbake til dette også når blitzlampene slukker, så ikke bli overrasket om jeg kommer tilbake til dette tema flere ganger fremover. 

Pensjon og særaldersgrenser
I Oslo holder vi på med en gjennomgang av dagens pernsjonsreglement. Vi har hatt tre møter nå før sommeren, det siste denne  uken. Jeg opplever at vi møter en arbeidsgiver som opptrer ryddig og etterrettelig. Både LO/KAH, Unio og YS har med seg jurister med særlig kompetanse på dette området og heller ikke de er bekymret. Jeg har fått det spennende oppdraget å føre ordet på vegne av arbeidstakersiden i disse drøftingene. Læringskurven er bratt, men jeg innrømmer gjerne at det er spennende.

På ledermøtet dene uken fikk fylkeslederne fikk en status på det arbeidet som froegår sentralt vedr. pensjon og særaldersgrenser. Forhandlingene foregår på "Unio-nivå" og frist er 1. november. Det er imidlertid signalisert at det kan bli forsinkelser. Per i dag er man i en utredningsfase. Det er diverse møter mellom aktørene og det er nedsatt flere arbeidsgrupper.  Utredningene vil danne grunnlag for forhandlingene. Det er krevende forhandlinger og man jobber med flere ulike modeller. Fra Unio er der Erik Orskaug, Erik Fosse (Politiets Fellesforbund) og Marit Gjerdalen (NSF) som forhandler. Dette er noen av landets fremste på pensjon og det gjør meg betrygget.

Møte om hvordan vi  skal håndtere og motvirke rasisme i Oslo
Alle arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene ble denne uken innkalt til et møte om hvordan vi skal unngå diskriminering i arbeidslivet. - Vi kan ikke ha et arbeidsliv der vi sorterer bort noen som "har noe ved seg", sa byrådsleder Tone Tellevik Dahl da hun innledet til debatt. Hun understreket at det ikke holder å vedta at man er mot diskriminering, man må jobbe mot det hver dag.

Jeg benyttet anledningen til å videreformidle flere av de opplevelsene som sykepleierne fortalte meg om da vi hadde møte om diskriminering for noen uker siden. Jeg tok selvfølgelig opp ønsket om forbedringer i avvikssystemet i kommunen.

Handel og Kontor tok opp utfordringer rundt diskriminering av deltidsansatte og da særlig deltidsansatte med ikke-norsk etnisk bakgrunn.