Referat fra EULAR 2019 i Madrid

Av Kristine Knudsen, 23.06.2019

Skrevet av Kathrine Ward, Christin Lunner Olsen, Karen Holten og Heidi Lunøe fra Diakonhjemmet sykehus.

Kathrine Ward og Christin Lunner Olsen fikk stipend fra NSF-FSR til å reise på EULAR.