Kandidater til nominasjonskomiteen!

Av Nina Horpestad, 11.11.2019

I mars 2020 er det igjen valg i NSF. Det skal velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominere foreslåtte kandidater - meld deg til tjeneste!

NSFs landsmøte har bestemt at fylkene skal organiseres etter fylkesmodellen. Alle fylker skal ha en fylkesleder og en frikjøpt nestleder. I tillegg skal fylkesstyret bestå av 7 øvrige medlemmer og 7 varamedlemmer.

Vi trenger kandidater til nominasjonskomiteen og håper akkurat du ser dette som ett spennende verv!

På bakgrunn i OU-prosessen som har vært i organisasjonen har forbundsstyret besluttet at det skal velges 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv (det betyr at man velger leder av og blant medlemmene).

Vi ber om kandidater innen 13. november, valg av nominasjonskomiteen blir gjennomført på hovedtillitsvalgtkonferanse 27. og 28. november 2019. Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått, og de må også si seg villig.

Villighetserklæring (klikk på linken under)  må fylles ut og sendes til rogaland@nsf.no 

Villighetserklæring - kandidat til nominasjonskomiteen - NSF Rogaland