Munn- og halskreftdagen

Av Karoline Skedsmo, 25.06.2019

Munn- og halskreftdagen arrangeres 16/9 på Gamle Logen i Oslo. Se link for påmelding og program: https://www.munnoghalskreftdagen.no/.

 

Munn- og halskreftforeningen har i samarbeid med landets øre-, nese-, halskreft fagmiljø gleden av å invitere til en nasjonal fagdag om munn- og halskreft mandag 16. september 2019. Dette er en oppfølging fra de tidligere tre års vellykkede arrangementer.

Denne kreftformen er raskt økende på verdensbasis og de som rammes blir stadig yngre. I forbindelse med «The European Head & Neck Cancer Awareness Week» arrangerer vi derfor for fjerde gang i Norge en bredt anlagt fag- og konferansedag innen feltet. Vi har i år valgt å dele fagdagen inn i tre deler. Del 1: Forebygging, utredning og diagnostisering, Del 2: Behandling og Del 3: Rehabilitering.

Vi håper å se deg på Munn- og halskreftdagen 2019!

Arrangementet er gratis.