Enighet mellom UNIO og Virke

Av NSF

Unio-organisasjonene er i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet.

 

Forhandlingsresultatet innebærer at forbundenes medlemmer i Virke HUK-området får et økonomisk resultat på linje med oppgjørene for medlemmene i Stat, kommune og Spekter, sier Kari Tangen.

Protokollen ligger vedlagt.