Bekjentgjøring av valg til leder av Sentralt fagforum

Av Edel Bruun Bastøe, 26.06.2019

Det skal velges leder av Sentralt fagforum (2019 – 2023) blant alle faggruppenes medlemmer.

Kandidater som foreslås, skal skriftlig ha erklært seg villig til valg før forslag sendes. Den skriftlige villighetserklæring skal vedlegges forslaget, som for øvrig skal være begrunnet av forslagsstiller.

NB! Frist for å foreslå kandidater eller melde sitt kandidatur er 15. august 2019.

Valgene vil avholdes på møte i Sentralt fagforum 14. og eller 15. oktober 2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av nominasjonskomiteen Arnold Måsøval-Jensen, epost: Arnold.jensen@helse-mr.no,  telefon 91692470.