2019-Lokale lønnsforhandlinger

Av Frank Eide, 26.06.2019

Fra August/Septmeber til 18. Oktober 2019 vil det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i Bergen Kommune etter HTA kap 3.42, kap 3.43 og kap 5.1 (enhetsledere, avd.spl, fagkonsulenter mm)

 

I dag ble det sendt ut mail til dem som omfattes av HTA kap 3 og kap 5. Om du likevel ikke har fått mail angående lokale lønnsforhandlinger, ber vi deg ta kontakt på mail; frank.eide@bergen.kommune.no. Krav og innspill kan sendes til samme mail. 

HTA kap 4 (Sykepleiere, spesial sykepleiere, saksbehandlere, Helsesykepleiere osv) skal ikke forhandles lokalt i 2019.