Nasjonal utdannings- og forskningskonferanse

Av NSF, 26.06.2019

16.-17. september arrangerer NSFs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning (FUFF) og Sykepleieforskerne i NSF (NSFS) nasjonal utdannings- og forskningskonferanse. Siste frist for påmelding er 1. juli 2019.

Høstens viktigste utdannings- og forskningskonferanse finner sted i Oslo, og blir det første samarbeidsprosjektet mellom NSF FUFF og Sykepleieforskerne i NSF (NSFS).

Forskning og fagutvikling av nasjonale og internasjonale kapasiteter gjenspeiles i programmet om sykepleieres usynlige arbeid og om hvilken rolle sykepleiere med klinisk master bør ha i helsetjenesten. Representanter fra NSFs fag- og helsepolitiske avdeling vil bidra, i tillegg til fagpersoner fra utdanningene. Det blir også mulighet til å diskutere forskningsprosjekter i en workshop.

Key note speaker: Professor Davina Allen fra Cardiff universitet får publisert sin bok «Usynlig sykepleierarbeid» på norsk, og den vil være tilgjengelig innen konferansen sparkes i gang. Allen skal snakke om hovedfunnene knyttet til nettopp dette arbeidet.

Professor Lisbeth Fagerström fra Åbo universitet utgir sin bok om «Avansert klinisk sykepleie» på norsk i 2019. Hun skal snakke om hvilke roller sykepleiere med klinisk master bør ha i helsetjenesten.

Vi gleder oss til mange spennende innlegg og to spennende dager i Oslo!

Konferanseavgiften med overnatting er kr. 2000 som medlem i NSF FUFF. For ikke-medlem kr. 3800. Dagpakke kr. 500.

Her finner du program og påmelding: http://tinyurl.com/y6pybmtb