GF 2019

Av Trude Haugland, 27.06.2019

GF 2019 vil bli holdt i NSF sine lokaler i Tollbugaten 22, Oslo 29. 8. 2019

Hei,

Gf vil bli holdt i NSF sine lokaler i Tollbugaten 22, Oslo fra kl 16 - 18. Vi serverer pizza med drikke.

I forbindelse med GF 29.8.2019 inviterer vi medlemmene til et seminar om modellutvikling, implementering og kunnskapstranslasjon med perspektiver fra naturvitenskap/biomedisin og humaniora/samfunnsvitenskap. Professor og visedekan Evind Engebetsen, UiO, avdeling for helsefag, vil dele sine erfaringer om studien Forskningsbasert implementering av undervisning og veiledning til nyretransplanterte med oss. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom UiO og OuS. Han vil belyse erfaringer om teoretiske modeller og rammeverk som er brukt for å forstå kunnskapstranslasjon, implementering og evidensbaserte beslutningsprosesser i forholdet mellom politikk, ideologi og kunnskapsutvikling innen helseforskning.

Seminaret er gratis. Påmelding må skje til 

trude.haugland@vid.no innen 10. august 2019.

 

På GF vil styret orientere om saker som har vært gjennom perioden og satsningsområder for neste periode,samt NSFS sin økonomiske situasjon. GF avsluttes med valg av nye medlemmer  til styret.

Vi håper at mange har mulighet til å komme både på seminaret og på GF, og kanskje bidra til å stimulere til økt innsats for faggruppen.

 

Velkommen til seminar og GF,

 

God sommer ønskes alle.

Beste hilsen Trude Haugland

leder