Velkommen til seminar i forbindelse med GF - 29.8.kl 1500, NSF, Tollbugaten 22, Oslo

Av Trude Haugland, 27.06.2019

Seminar med professor Eiving Engebretsen, UiO, om utvikling av teoretiske modeller og rammeverk for å forstå kunnskapstranslasjon, implementering og evidensbaserte beslutningsprosesser. 

Vi har invitert idehistorikeren, humanisten og professoren i interdisiplinær helseforskning, Eivind Engebretsen til å fortelle om utvikling av teoretiske modeller og rammeverk for å forstå kunnskapstranslasjon, implementering og evidensbaserte beslutningsprosesser. Sammen med blant annet professor Astrid Wahl, Marit Andersen og førsteamanuensis Kristin Urstad, har Eivind Engebretsen planlagt, utviklet og gjennomført  studien: Forskningsbasert implementering av undervisning og veiledning til nyretransplanterte. På grunnlag av denne studien vil han belyse  forholdet mellom politikk, ideologi og kunnskapsutvikling i helseforsknining.

Seminaret er gratis.

Påmelding skjer til:

trude.haugland@vid.no           innen 10.august

Dersom du er påmeldt og ikke møter opp, vil du bli fakturert med kl 500,-

 

Velkommen til seminar:)

Hilsen Trude Haugland
leder