Seksualitet og IBD

Av Therese Kristin Havnsund, 28.06.2019

Her får du råd og veiledning om slike spørsmål fra sexolog Randi Gjessing og IBD-sykepleier Julie Hellan.

De fleste som rammes av IBD – enten det er ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom – er unge når de blir syke. Det er derfor naturlig at det dukker opp bekymringer og spørsmål rundt seksualitet og samliv, prevensjon og muligheten for å få barn. 

https://ibdinfo.no/ibd-og-seksualitet/