VALG AV LEDER I SENTRALT FAGFORUM (2019 - 2023)

Av Siw Andrea Todal, 29.06.2019

Til

Medlemmer i faggruppene i NSF
Ledere i NSFs faggrupper

 

Bekjentgjøring av valg til leder av Sentralt fagforum (SF)

 

Det skal velges leder av Sentralt fagforum (2019 – 2023) (se egen utlysningstekst).

Nominasjonskomiteen ber om at faggruppene bidrar til å spre informasjon om dette valget til sine medlemmer. I tillegg vil informasjon om dette vervet publiseres på nettsiden til SF, i nyhetsbrev fra SF, samt egen epost til alle som er medlem av en faggruppe.

NB! Frist for å foreslå kandidater eller melde sitt kandidatur er 15. august 2019.


Kandidater som foreslås, skal skriftlig ha erklært seg villig til valg før forslag sendes. Den skriftlige villighetserklæring skal vedlegges forslaget, som for øvrig skal være begrunnet av forslagsstiller.

Valgene vil avholdes på møte i Sentralt fagforum 14. og eller 15. oktober 2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av nominasjonskomiteen Arnold Måsøval-Jensen, epost: Arnold.jensen@helse-mr.no,  telefon 91692470.

 

 

På vegne av nominasjonskomiteen
Sentralt fagforum

Arnold Måsøval-Jensen

LEDER I SENTRALT FAGFORUM (2019 - 2023)

Det skal gjennomføres valg av Leder av Sentralt Fagforum i forbindelse med Sentralt Fagforums møte 14. og 15. oktober 2019. I henhold til NSFs Vedtekter §5, velges leder av Sentralt fagforum, på fritt grunnlag blant faggruppenes medlemmer av Sentralt fagforum, i heltidsverv, frikjøpt av NSF. Valgperioden er 4 år.

 

 

Sentralt Fagforum består av lederne i NSF sine 35 faggrupper. I formålet heter det at Sentralt Fagforum skal bidra til å skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling, bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet, bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet og bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer.

 

Leder er representert i NSFs Forbundsstyre med uttale- og forslagsrett.

 

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

 

 • God kjennskap til NSF som organisasjon
 • God innsikt i helsetjenesten, det politiske system og organisasjonsarbeid
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • ·         Gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig og strukturert
  • ·         Erfaring fra faggruppearbeid er en forutsetning
  • ·         Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å inspirere, lede og motivere.
  • ·         Relevant erfaring, gjerne ledererfaring

 

 

Vi kan tilby:

 

 • Godtgjøring tilsvarende 65% av forbundsleders honorar
 • Pensjonsordning i KLP
 • Reise-, ulykke- og gruppelivsforsikring
 • Kantineordning
 • Godt arbeidsmiljø
 • Kontor i Oslo sentrum
 • ·         Opphold dekkes av NSF, dersom vedkommende ikke har bopel i Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidaten fyller ut en villighetserklæring (se vedlegg) og en CV som sendes til: valgSFleder2019@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no innen 15. august 2019.

 

 

Intervjuer av kandidater vil bli gjennomført i perioden 27.8.-6.9.2019.

 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av nominasjonskomiteen Arnold Måsøval-Jensen, epost: Arnold.jensen@helse-mr.no, telefon 91692470

 

 

eller leder av sentralt fagforum Edel Bruun Bastøe, epost: edebas@nsf.no, telefon 41449414