Tilbud om skriveseminar 2019

Av Espen Gade Rolland, 01.07.2019

NSF-SPoR og NAPHA inviterer til skriveseminar for sykepleiere innen psykisk helse og rus, i november og desember 2019. 

Se vedlagte invitasjon.