Jordmorforbundet NSF – en suksesshistorie

Av Jordmorforbundet, 01.07.2019

Antall medlemmer har økt med 80 prosent. Mer synlighet i mediene. Flere politiske gjennomslag på vegne av jordmødre, barselkvinner og deres familier. Faggruppen Jordmorforbundet NSF har vokst seg både store og sterke de siste årene og er rett og slett en suksesshistorie.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er til for sykepleiere, helsesykepleiere, jordmødre, intensivsykepleiere, sykepleieledere, forskere innen sykepleie – bare for å nevne noen. Dette er utgangspunktet for organisasjonens samfunnspolitiske, fagpolitiske og interessepolitiske arbeid.

Dersom NSF skal fremstå som en seriøs og sterk aktør som representerer alle sykepleiere i landet er det viktig at alle fagspesialitetene er inkludert i det store NSF-fellesskapet. Siden jordmødrene er den eneste yrkesgruppen med en konkurrerende fagorganisasjon har NSF tatt denne konkurransen på alvor og jobbet for at også jordmødrene skal se fordelene av å være medlem i en stor og trygg organisasjon. I 2012 vedtok forbundsstyret å opprette et jordmorprosjekt der målet har vært at NSF skal bli den foretrukne organisasjonen for jordmødre, og det målet kommer stadig nærmere:

En medlemsøkning i Jordmorforbundet på 80 prosent fra 2012 (683 medlemmer) til 1230 jordmødre i juni i år. Det er fantastisk at vi nærmer oss 1700 jordmødre som nå velger NSF som sitt fagforbund. Dette er en enorm medlemsøkning over få år, og det ligger mye hardt arbeid bak for at NSF har lyktes med dette!

NSFs jordmødre har også fått høyere lønn. I perioden 2016 til 2018 har NSF-jordmødrenes månedsfortjeneste økt med 6,31 prosent, mens snittet for alle jordmødrene er på 5,51 prosent.

Og forbundet har lyktes med å bli synlige i mediene. I 2012 hadde Jordmorforbundet 162 oppslag i norske medier, året etter bare 68. Frem til juni i år er det hele 292 medieoppslag.

Det har vært jobbet strategisk politisk både av Jordmorforbundet alene og i samarbeid med NSF og andre faggrupper. Dette har resultert i flere gjennomslag, blant annet at jordmorutdanningen har blitt en masterutdanning, dokumentasjon av en til en omsorg av jordmor til kvinner i aktiv fødsel og det er etablert en ny jordmorutdanning i Stavanger.

Jordmorforbundet har krevd øremerking av midler til jordmødrene i kommunene og de har fått gjennomslag for kravene som sørger for at det nå ansettes flere jordmødre i landets kommuner. I revidert statsbudsjett 2019 er det klart at 98 kommuner får 58 millioner til å ansette flere jordmødre og styrke oppfølgingen av kvinner og familier i svangerskap-, fødsel- og barselperioden. Det gir også en mulighet til at jordmødre får arbeide med sin ekspertkometanse på kvinnehelse. Med årets tildeling har regjeringen lagt til rette for nær en dobling av jordmorårsverk i kommunene siden 2013.

Stortinget har bedt regjeringen styrke den kommunale jordmortjenesten og vurdere ny finansiering slik at det blir mer attraktivt for kommuner å ansette jordmødre, et annet viktig gjennomslag for Jordmorforbundet. Jordmorforbundet og NSF samarbeider med Helsedirektoratet om å få dette på plass.

Kravet om 1:1 omsorg av jordmor til kvinner i aktiv fødsel er skjerpet ytterligere ved særskilt rapportering til helsemyndighetene.

– Det er jo utrolig hva vi har fått til, sier leder av Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup. Selv ble hun valgt som politisk leder  i 2012 og har vært en av de store bidragsyterne i prosjektet, spesielt i forhold til politiske gjennomslag.