Studentpolitisk plattform og innsatsområder 2019-2020

Av Trine Håvardsen Skaar, 01.07.2019

Nå er den reviderte politikken til NSF Student klar!

Årsmøtet 2019 reviderte NSF Students politiske plattform og har nå en tydelig politikk på hva de ønsker for året 2019-2020. Denne kan du se i sin helhet til høyre. 

Her står meningene til Norges sykepleierstudenter og hva de mener må til for å bedre utdanningen for å sikre god kompetanse hos sykepleierstudentene og ikke minst hva som skal til for at utdanningene skal ha høy nok kvalitet.

Du kan også se de reviderte innsatsområdene for 2019-2020. Her ser du hva NSF Student konkret skal jobbe med ut fra politikken som ble vedtatt under årsmøtet 2019. 

 

Dette er det NSF Student skal jobbe for i året 2019-2020 og frem til årsmøtet 2020.