Bli med på forskningsprosjekt!

Av Gry-Tove Haugsdal, 02.07.2019

Har du opplevd å bli utsatt for vold og/eller trusler og jobber i somatisk sykehusavdeling? Da er dette forskningsprosjektet for deg. 

Reidun Erland er masterstudent ved Høgskulen på Vestlandet og ønsker å se på hvordan vi kan forstå sykepleieres omsorgsbehov når de har opplevd vold og eller trusler i somatiske sykehusavdelinger. Derfor ønsker hun å komme i kontakt med DEG som har opplevd dette!

Studien er et mastergradsprosjekt i klinisk helse og omsorgsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, der formålet er dypere forståelse av hva sykepleiere har av omsorgsbehov etter å ha opplevd vold/trusler.

Prosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD), referanse nr. 904233. Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du vil bli intervjuet. Det er ønskelig å gjennomføre intervjuet snarest i Bergensområdet. Intervjuet vil ta ca 30 minutt.

Om du ønsker å delta i studien, eller har spørsmål om den, kan du ta kontakt med meg direkte på e-post: 112928@stud.hvl.no, tlf: 41245224

Med vennlig hilsen

Reidun Erland, masterstudent i kliniske helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet

 

Prosjektansvarlig for studien er:

Førsteamanuensis Kari Marie Thorkildsen – Institutt for helse- og omsorgsvitenskap

Kari.marie.thorkildsen@hvl.no , tlf.: 53491468/ 95920749