Hornemannsgårdens fremtid!

Av Henriette Nilsen Lian, 05.07.2019

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i PFO - Pensjonistenes Fellesorganisasjon, 4 juli. Hovedsaken var videre drift i Hornemannsgården!

les saken her

 

Som brukere av Hornemannsgården bør vi, Seniorsykepleierne, støtte opp om PFO's ønsker om å beholde videre drift av Hornemannsgården.

På ekstraordinære årsmøtet, 4. juli, ble det vedtatt å starte en underskriftskampanje som blir oversendt til Bystyret og våre politikere i Trondheim. Listen er lagt ut i Horenmannsgården og vi, styret, oppfordre dere til å skrive dere på!

Den 06. august vil det arrangeres en "stille" demostrasjon i forbindelse med møte i Formanskapet i Rådhuset kl 09.00. Vi, styret i Seniorsykepleierne, oppfordrer alle våre medlemmer til støtte opp om dette!

Se vedlagt protokoll fra årsmøtet i pensjonustenes Fellesorganisasjon.

For mer informasjon - ta kontakt med Styreleder Brit Marie Gjønvik (mobil: 92652778)