Valg av ny leder til Sentralt fagforum

Av Karoline Skedsmo, 05.07.2019

Det skal velges ny leder for sentralt fagforum. Leder kan velges blant alle faggruppenes medlemmer.

Se vedlegg for informasjon om valget og hvordan du kan stille som kandidat.