Besøk hos Royal College of Nursing

Av NSF Sør-Trøndelag, 05.07.2019

I starten av juni var fylkeskontorene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal på kontormøte. Denne gangen ble vi invitert på besøk til den britiske sykepleierorganisasjonen, RCN (Royal College of Nursing).

RCN har publisert en bloggpost om besøket, vi ønsker å takke for innholdsrike og lærerike dager i London. 

En stor takk rettes også til Gro Lillebø, hovedtillitsvalgt for NSF ved St. Olavs hsopital som tilrettela et innholdsrikt besøk for oss. Gro har det siste året hatt permisjon fra vervet som tillitsvalgt, og har bodd i London.