Vikartjenester for 1,15 milliarder

Av NSF, 05.07.2019

Kommunenes kostnader knyttet til innleie av vikartjenester, fra bemanningsbyråer, i helsesektoren steg med 9.4 % fra 2017 til 2018 – fra 1,056 milliarder kroner til 1,155 milliarder kroner.

- Dette er dårlig for pasientene, sykepleierne og samfunnet, sier forbundsleder Eli Gunhild By.


Oslo, Tromsø og Lillehammer er de tre kommunene med størst utgifter til innkjøp fra vikarbyrå i totale kroner. Lillehammer har en økning på over 30 millioner kroner fra 2017 til 2018, dette tilsvarer 284 %. Aurland, Moskenes og Hyllestad topper listen når man ser på utgifter til innkjøp av vikartjenester i kroner per innbygger.

- Dette er mye penger som kommunene heller kunne ha brukt på faste hele stillinger, noe vi vet gir bedre pasientbehandling og sterkere fagmiljøer, sier By.

Trondheim kommune har den største rapporterte nedgangen fra 2017 til 2018. De har redusert utgiftene med nesten 19 millioner kroner, fra 31 millioner til 12 millioner. Bergen har også en betydelig reduksjon av sine kostnader til vikarinnleie, kommunen har redusert utgiftene med over 13 millioner kroner.

- Trondheim og Bergen viser at det går å redusere kostnadene og bruken av vikarer, også Bærum og Kristiansand har redusert sine kostnader med henholdsvis 45 % og 23 %. Disse fire kommunene, og flere, viser at om man har vilje til det kan man redusere vikarbruken. Det er positivt, og flere kommuner bør lære av disse, sier By.

Denne kartleggingen er utarbeidet av Norsk Sykepleierforbund i samarbeid med Burson Cohn & Wolfe. Kartleggingen ble gjennomført ved å sende en forespørsel om innsyn i regnskapet til alle landets kommuner. Her etterspurte vi utgifter de har hatt i 2018 knyttet til innkjøp av tjenester fra vikarbyrå, innen kostnadsart 270 og/eller 370, på funksjonene:

253: Helse- og omsorgstjenester i institusjon
254: Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende