Valg og nytt styre i NSF-SPoR

Av Espen Gade Rolland, 05.07.2019

På generalforsamlingen 13. juni 2019 ble det valg av nytt landsstyre i NSF-SPoR for perioden 2019 - 2021. 

Leder:

Espen Gade Rolland

Nestleder:

Ingun Haug

Sekretær:

Hilde Beathe Steen

Kasserer:

Vibeke Steffensen

Styremedlem/medlemsansvarlig:

Helga Hundere 

Styremedlem/kontaktperson for fagbladet:

Ole Martin Nordaunet

Styremedlem/kontaktperson for Facebook:

Maria Løvhaug