Utlysning av stipend til NSF-SPoR medlemmer

Av Espen Gade Rolland, 12.12.2019

Styret har i 2020 beslutte å prioritere stipend til medlemmer i faggruppen. 

Medlemmer av NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus har mulighet til å søke om stipend for deltakelse på faglige arrangementer som f.eks kurs, seminarer, konferanser, som faller inn under faggruppens innsatsområder.

Det er satt av kr 50.000,- til stipender i 2020. Midlene vil fordeles til flere søkere, hvor maksimumsbeløp for tildeling til den enkelte er kr 5000,-

 

Søknadsfrist 1. mars 2020. 

Se vedlagte kunngjøring

 

NSF-SPoR anbefaler også våre medlemmer å søke NSF sentralt om stipend.

Se: www.nsf.no/kurs--og-konferansestotte