Årets sykepleier og årets sykepleierleder 2019

Av Elin Lundby, 12.07.2019

NSF fortsetter tradisjonen med å dele ut pris for årets sykepleier og årets sykepleierleder. Du må imidlertid nominere! Og det må du gjøre innen 1. november 2019.

Årets sykepleier 2019

Norsk Sykepleierforbund, Akershus deler ut prisen «årets sykepleier» for å sette fokus på medlemmer som utgjør en forskjell, som bidrar til utvikling og som fortjener å bli sett litt ekstra. Prisen skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis og/eller utdanning, samt stimulere til godt og inspirerende læringsmiljø for studenter og kolleger.

Prisen deles ut til en sykepleier eller en gruppe av sykepleiere/enhet som har vært med på å utvikle sykepleierfaget i et klinisk/praktisk, teoretisk og fagutviklende perspektiv. Prisen kan tildeles medlem/medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Akershus.

 

 Årets sykepleier/sykepleiere:

  • har høy etisk bevissthet
  • styrker det faglige nivået som modell og er inspirator for kolleger, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter
  • tar initiativ til å forbedre sykepleietjenesten
  • deltar aktivt i veiledning av studenter og kollegaer

 

Årets sykepleierleder 2019

Norsk Sykepleierforbund, Akershus deler ut prisen «Årets sykepleierleder» for å sette fokus på ledermedlemmer som utgjør en forskjell for pasientene, ansatte og faget og som fortjener å bli sett litt ekstra. Lederprisen skal motivere og inspirere til god ledelse av sykepleietjenesten.

Prisen tildeles ledermedlem av Norsk Sykepleierforbund, Akershus som utøver ledelse av høy kvalitet og tar et helhetlig ansvar administrativt, faglig, juridisk og etisk. Nominer din kandidat ut fra kriteriene under og kom gjerne med eksempler knyttet til dem.

Årets sykepleieleder:

  • har klare mål for sykepleiertjenesten
  • jobber systematisk for utviklingen av drift, kvalitet og arbeidsmiljø
  • arbeider i tett samarbeid med de ansatte
  • skaper rom og motiverer sykepleiere og studenter til å utvikle seg
  • setter pasientens behov i fokus
  • Yrkesetiske retningslinjer bør være en del av begrunnelsen for kandidaturet.

 

Nominer din(e) kandidater til Årets sykepleier eller årets sykepleierleder ved å sende inn din(e) nominerte med navn, arbeidssted og begrunnelse til e-post:

Forslag til Årets sykepleier/sykepleierleder sendes inn med navn, arbeidssted og begrunnelsen til e-post: sykepleierpriseneakershus2019@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

Bruk skjema på siden her.

Prisene består av et gavekort og et bilde – samt heder og ære. 

Juryen består av sykepleiere fra fylket og er satt ned av fylkesstyret.