Valg av hovedtillitsvalgte i Nye Stavanger kommune

Av NSF Rogaland, 15.07.2019

Det skal velges to hovedtillitsvalgte for NSF i nye Stavanger kommune. Vervet starter 1. januar 2020 og varer frem til 28. februar 2021.

Det er informert om valget på medlemsmøter i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune, i tillegg er det sendt e-post til medlemmer som har oppgitt e-postadresse til NSF.

Det skal velges to hovedtillitsvalgte og alle medlemmer i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune har i følge NSFs vedtekter stemmerett. 

Ønsker du å stille til valg eller har du noen du vil foreslå? Send navn på kandidat og forslagsstiller på e-post til rogaland@nsf.no innen 16. august 2019. Husk at du må spørre den du foreslår før du sender inn navnet.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt eller NSF Rogaland hvis du har spørsmål. 

Les mer her: Valg av hovedtillitsvalgte i nye Stavanger kommune