Sykepleierstudentenes stemmer i Rogaland

Av Arild Berland, 25.07.2019

Ellen Fyljesvoll er valgt til fylkesstyrerepresentant og Anne Haarberg er valgt som delegat til høstens landsmøte i NSF. Hvem er så disse engasjerte studentene som begge nettopp har avsluttet andre året ved sykepleierutdanningen på Universitetet i Stavanger?

NSF Students stemmer i fylkesstyret og på høstens landsmøte

Hvem er du, Ellen Fyljesvoll?
Jeg er en 25 år gammel kvinne fra Sandnes som bor sammen med min kjære i leilighet i Stavanger

Hvorfor vil du bli sykepleier?
Jeg vil gjøre en forskjell i andres liv, jeg vil være der når folk trenger det mest. Sykepleier er en av de mest givende jobbene en kan ha, og som en får så utrolig mye igjen for.

Hva er din hjertesak i NSF Student?
Å bedre praksisen for sykepleierstudentene! I og med at 50% av sykepleierstudiet består av praksis er det veldig viktig at studentene opplever praksisperiodene som lærerike og trygge. Flere av oss studenter har opplevd vanskelige praksisperioder, dette er et område både jeg og NSF Student ved UiS vil jobbe for å forbedre.

Hvorfor stilte du til valg som fylkesstyrerepresentant
Først og fremst fordi avtroppende fylkesstyrerepresentant for NSF Student, Hege Bjerga, framsnakket vervet og ba meg stille til valg. Jeg har vært lokallagsleder i to år, har lyst til å bidra ytterligere med å gjøre NSF Student mer synlig og jobbe frem de sakene jeg brenner for. Mitt politiske engasjement tok virkelig fyr under mitt første årsmøte i fjor, jeg ønsker å påvirke og forme fremtidens sykepleierutdanning.

Det jeg ser mest frem til i det kommende året som fylkesrepresentant er å være studentenes talerør i det øverste politiske organet i NSF Rogaland.  Jeg vil også benytte anledningen til å synliggjøre mine hjertesaker i NSF Student.

 

Hvem er du, Anne Haarberg?
Jeg er ei "gladjente" på 27 år som kommer fra Stavanger, samboer med en fantastisk mann fra Tananger som jeg traff under tjeneste i Indre Troms, elsker å spille fotball og engasjerer meg raskt i saker jeg bryr meg om.

Hvorfor vil du bli sykepleier?
Min barndomsdrøm var å bli lege, men etter to måneder på medisinstudiet i Slovakia gikk det opp for meg at det var pasientrelasjoner jeg egentlig brant for. Etter to år som assistent fant jeg ut at det var sykepleier jeg ville bli. Veien har vært lang og kronglete – men nå er min plass funnet!

Hvilke NSF-student-saker brenner du mest for?
Jeg brenner for mange saker! Vi har #mannkanblisykepleier-aksjonen, for vi trenger virkelig flere menn i sykepleieryrket. En annen sak som engasjerer meg, er oppfølging av lærestedene under studiet, spesielt i praksis-delen. Vi må tenke kvalitet før kvantitet. Hver femte sykepleier slutter etter 10 år, og da må vi begynne tidlig for å forebygge frafall.  En siste ting er studentenes psykiske helse. Sykepleiere som jobber på læresteder snakker ofte om kommunikasjon, omsorg for den enkelte og verdighet. Mitt ønske er at dette også gjøres gjeldende for studenten.

Hvorfor ønsker du å være delegat ved NSFs landsmøte?
Jeg ønsker å være med å påvirke sykepleieutdanningen enda mer. Det å være sammen med mange engasjerte sykepleiere og samtidig kunne komme med forslag og ytre seg, blir både spennende og lærerikt. Samtidig er landsmøtet en arena der jeg kan lære mer om NSF, og delta i utformingen av strategi og politikk i årene som kommer. Jeg gleder meg enormt!

Denne artikkelen ble første gang publisert i NSF Lokalen 2-2019 og kan også lastes ned som pdf-fil - se vedlegg til høyre på denne siden.