NSF Students landsmøtedelegater

Av Trine Håvardsen Skaar, 25.07.2019

Her ser du hvem som skal reprsentere studentene fra ditt fylke på NSFs landsmøte i november

Alle fylkene i Norge har en studentrepresentant som representerer studentene fra sitt fylke til NSFs landsmøte. Disse ble valgt udner studentvalget i mars-april. Dette er representanter valgt i tillit av medlemmene i ditt fylke, for at de skal tale deres stemme og sikre at også sykepleierstudentenes meninger blir i varetatt i den store sammenhengen i NSF. Totalt sett utgjør studentrepresentantene hele 11% av landsmøtet og har en sterk stemme! Tidligere har vi fått gjennom både karakterkravet i norsk og engelsk, samt målet med kjønnsnøytrale tittler. 

Landsmøtet arrangeres hvert fjerde år, og i år avholdes landsmøtet 4.-8. november på Clarion Hoten & Congress Oslo Airport. Vil du lese mer om landsmøtet klikker du her. 

 

Fra venstre raden bak:

Martin Ottesen Wichstad (nestleder NSF Student), Edel Marlén Taraldsen (Finnmark), Hanna Aschehoug (Oslo), Jon Wolla (Buskerud), Arne Bergheim Lie (Aust-Agder), Jo Stuve (Hordland), Camilla Horten Johansen (Vest-Agder), Ludvig Fløtra (Sogn og Fjordane) og Ingvild Berg Lauritsen (leder NSF Student).  

Fra venstre raden foran:

Margrete Aksnes (Møre og Romsdal), Maren Markset Lia (Telemark), Nora Peroline Raanes Danielsen (Troms), Anne Haarberg (Rogaland), Hanne Grøthe (Nord-Trøndelag), Hilal Gure (Akershus), Mathilde Olbrekk (Nordland), Øyvind Kluften (Oppland) og Elise Bjerke (Vestfold). 

Mangler på bildet:

Ida Kjelstad Storm (Hedmark), Eirik Halset (Sør-Trøndelag) og representant fra Østfold.