Disse skal representere Vestfold på landsmøtet 2019

Av Inger Stulen, 26.07.2019

Vestfolds delegater til landsmøtet i november ble valgt på fylkesmøtet 26.mars.

Her er kandidatene som ble valgt.

 Fra venstre: Kari Merete Saltvik (1.vara), Harald Heggernes, Lisbeth Rudlang, Katrine Linnom Pedersen, Kirsten Eika Amsrud, Andreas Forwald og LIse Gulliksen. Tone Libekk-Andreassen var ikke tilstede da bildet ble tatt - se under

Tone Libekk-Andreassen

 

Presentasjonen av kandidatene kan leses i annen artikkel på vår hjemmeside.

Vi gratulerer alle delegatene og ønsker lykke til i arbeidet frem mot landsmøtet