Lokallag i Akershus

Av Trine Håvardsen Skaar, 29.07.2019

Akershus har to studiesteder: OsloMet, Campus Kjeller og OsloMet, Campus Sandvika

Her finner du informasjon om deres lokallag!

OsloMet Campus Kjeller

Lokallaget på Kjeller har eksistert i flere år, men ble først gjenopprettet og aktivt igjen i 2016. Lokallaget har siden blitt ført videre av fylkesrepresentant Hilal Gure.

Lokallaget har arrangert både

  • Anatomiquiz
  • Grilling med quiz i sykdomslære,
  • Fagdager sammen med lokallaget i Oslo i både 2017 (med temaet døden) og 2018 (med temaet seksualitet).
  • Undervisning om overgangen fra å være sykepleierstudent til sykepleier
  • Fagkveld om studenters rettigheter i praksis.

 

Hvis du vil være med i lokallaget send en mail til Hilal. Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst, lokallagsleder og økonomiansvarlig får delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

Facebook: https://www.facebook.com/nsfstudentakershus/

 

Lokallagsleder: Hilal Gure                                    

E-post: hilal_shide@live.no

 

Bilder fra ulike aktiviteter på Kjeller: 

 
 
 
 
 

OsloMet Campus Sandvika

Lokallaget i Sandvika ble opprettet i 2017 av Christoffer Haraldsen, sammen med Stine Katrin Kase og Inger Johanne Risan. Sammen med lokallaget i Oslo og på Kjeller har de arrangert fagdag med seksualitet som tema i 2018.

 

Hvis du vil være med i lokallaget send en mail til Rola! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst, lokallagsleder og økonomiansvarlig får delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

Facebook: https://www.facebook.com/nsfstudentsandvika/

 

Lokallagsleder: Rola Mosleh                             

E-post: rolamosleh@hotmail.com 

Telefon: