Lokallag Oslo

Av Trine Håvardsen Skaar, 29.07.2019

Oslo har fem utdanninger som tilbyr sykepleierutdanning, men de har ett felles lokallag. 

Her finner du informasjon om lokallaget!

Lokallaget i Oslo er ett av de mest aktive lokallagene vi har og har vært engasjert over flere år. Selv om Oslo har hele fire studiesteder som tilbyr sykepleierutdanning, har vi ett felles lokallag. Dette gjør at som en del av lokallaget, blir du også kjent med andre medstudenter som studerer på andre skoler i Oslo! Her er noe av det lokallaget i Oslo har gjort gjennom årene:

  • Anatomiquiz siden 2012
  • Fagdager siden 2012, med tema som: seksualitet, psykiatri, døden
  • Foredrag sammen med Kronprins Håkon
  • Debatter
  • Julekalender

 

Hvis du vil være med i lokallaget send en mail til fylkesrepresentant Hanna! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra både ditt studiested og alle de andre tre, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst, lokallagsleder og økonomiansvarlig får delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

 

Fylkesrepresentant: Hanna Marie Aschehoug

E-post: hannamarie-94@hotmail.com

Lokallagsleder:

E-post:

 

Facebook: https://www.facebook.com/NSFStudentOslo/

 

Bilder fra ulike arrangementer:

Fagkonferanse i 2012

Ulike fagdager i Oslo.

Julekalender!