Lokallag Sør-Trøndelag

Av Trine Håvardsen Skaar, 29.07.2019

Trøndelag er i NSF enda et delt fylke, frem til november 2019. NTNU Trondheim er derfor den eneste sykepleierutdanningen i Sør-Trøndelag. Her finner du informasjon om lokallaget i Trondheim!

Lokallaget i Trondheim er et av NSF Students mest aktive lokallag gjennom flere år! De arrangerer mange sosiale og faglige eventer for sykepleierstudentene på NTNU. I tillegg er det et veldig stort engasjement blant studentene!

Noen av arrangementene de har arrangert er:

  • Rekrutteringsdager
  • Kurs i medikamentregning
  • Lønnskurs
  • Samlinger for lokallaget
  • Fagdager

Hvis du vil være med i lokallaget send en mail til lokallagsleder Oda! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst, lokallagsleder og økonomiansvarlig får delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

Facebook: https://www.facebook.com/nsfstudentsortrondelag/

 

Lokallagsleder: Oda Prytz Lien

E-post: oda_987@hotmail.com

 

Bilder fra noen av arrangementene i Trondheim:

Rekrutteringsdag i Trondheim

Kurs i legemiddelregning

Fagdag: "Sykepleierens møte med døden"

Informasjonskveld om lokallaget i Trondheim