Hvordan få sykepleiere til kommunene?

Av Arild Berland, 29.07.2019

"Hva må til for at du skal velge jobb i kommunehelsetjenesten?". Er du sykepleierstudent ved Universitetet i Stavanger i år bør du takke ja til å overvære debatten 20.august. Der vil politikere blir utfordret på hva kommunene kan gjøre for å sikre gode praksisplasser og rekruttere sykepleiere.

Det er NSF Rogaland og NSF Student ved Universitetet i Stavanger (UiS) som har invitert sentrale lokapolitikere til en drøy times debatt ved UiS tirsdag 20.august. Politikerne vil prøve å svare på hva kommunene kan gjøre for å sikre gode praksisplasser for studenter og rekruttere sykepleiere i fremtiden.

Før debatten vil Marlene Søiland, emneansavrlig for kommunehelsetjenesten ved sykepleierutdanningen ved UiS holde et kort foredrag med temaet "Utfordringer og muligheter sett fra et lærerperspektiv" og sykepleier Stine Selvik, ansatt i hjemmesykepleien i Stavanger vil fortelle om hvorfor hun valgte å arbeide i kommunehelsetjenesten.

Arrangøren ønsker alle hjertelig velkommen - spesielt deg som nettopp har begynt på sykepleierstudiet!

Debatten finner sted i Kjell Arholms hus A2/3 tirsdag 20.august.  Enkel servering fra 12.00.  Fylkesleder Nina Horpestad og NSF Students fylkesrepresentant ønsker velkommen kl.12.15.

Meld gjerne din interesse via arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/454726048647510/