Studentstyret NSF Student 2019-2020

Av Trine Håvardsen Skaar, 06.08.2019

Årsmøtet 2019 valgte følgende studentstyre for perioden 2019-2020

Studentledelsen

 

Leder:

Ingvild Berg Lauritsen                                  

Telefon: 91913336

E-post: Ingvild.berg.lauritsen@nsf.no

 

Nestleder:

Martin Ottesen Wichstad                              

Telefon: 99225822

E-post: Martin.ottesen.wichstad@nsf.no

 

Studentstyremedlemmer

 

Styremedlem:

Andreas Oddnes Dahle                                

Telefon: 46508494

E-post: Andreas.oddnes@gmail.com

Ansvarsfylker: Kommer 

 

Bilde kommer

 

Styremedlem:

Edel Marlén Taraldsen                                 

Telefon: 92499051 

E-post: edelmarlen@hotmail.com

Ansvarsfylker: Kommer 

Bilde kommer 

 

Styremedlem:

Jo Stuve

Telefon: 46891181                                    

E-post: jo.stuve@hotmail.com

Ansvarsfylker: Kommer 

Bilde kommer 

 

Styremedlem:

Synne Eilertsen                                          

Telefon: 46544998 

E-post: synnejulie@hotmail.com

Ansvarsfylker: Kommer 

 

Bilde kommer

 

Styremedlem:

Jon Wolla

Telefon: 92021298                                    

E-post: jon@wolla.no

Ansvarsfylker: Kommer 

 

Bilde kommer

 

Varamedlemmer

1. varastyremedlem:

Kent Hanssen

Telefon: 94864497                                    

E-post: kentare.hansen@gmail.com

Ansvarsfylker: Kommer 

 

Bilde kommer

 

2. varastyremedlem:

Camilla Johansen Horten                  

Telefon: 98644515

E-post: camilla.johansen.horten@gmail.com

Ansvarsfylker: Kommer 

 

Bilde kommer

 

3. varastyremedlem:

Hanne Grøthe                                             

Telefon: 97151119

E-post: hannegrothe@gmail.com

Ansvarsfylker: Kommer 

 

Bilde kommer