Montebellosenteret inviterer til kurs

Av Liga Timermane Williamson, 12.08.2019

Hei,

 

Vi håper dere har mulighet til å spre informasjon om «Lungekreft-hva nå?» kurset til avdelingen, pasienter og andre fagpersoner.

Kurset arrangeres 18. – 25. oktober og kan søkes alene eller sammen med pårørende.

På «Lungekreft- hva nå?» kurs møter man andre i tilnærmet lik situasjon og lærer både pasient og pårørende å leve med endringer som følge av kreft; Et pusterom fra hverdagen, for å se på mulighetene mer enn begrensningene. 

 

Vi ser på dette kurset at det er stor nytte for pårørende å møte andre pårørende.

 

Oppholdet og reise finansieres gjennom folketrygden, HELFO (kap.5.22 i folketrygden). Det gjelder kun en mindre egenandel. Pasienten søkes direkte til Montebellosenteret. Klikk her for mer info og søknadsskjema.

 

Vi håper du kan bidra til å gjøre tilbudene kjent for pasienter og pårørende.

 

Gjerne sendt mailen videre til andre aktuelle fagpersoner på arbeidsplassen din. 

 

Ha en fin dag!

 

Beste hilsen

 

Maria Munsters

Markedsansvarlig

Mobil: 417 37 579