Oversikt over delegater pr 14. august

Av Rune Baklien, 14.08.2019

Under er en liste over delegatene pr 14.8. Det har skjedd noen endringer siden fylkesmøtene i vår. 180 av 181 delegater er på plass. (Østfold mangler studentdelegat.)

Delegater pr 14.8

I tillegg til delegatene, som har stemmerett, kommer deltakere med hhv. uttale- og forslagsrett og deltakere med uttalerett.