Helsevettregler for kommunepolitikere

Av NSF, 20.08.2019

Fjellvettreglene er fornuftige regler for hvordan man skal ferdes trygt i fjellet. Norsk Sykepleierforbund har laget helsevettregler til norske kommunepolitikere så eldre kan «ferdes» trygt i kommune-Norge.

Helsevettreglene ble lansert på Norsk Sykepleierforbunds arrangement under Arendalsuka, hvor også Vista Analyse la frem rapporten «Ingen går i fakkeltog for helse og omsorg».


– Det er tross alt politikerne som har ansvaret, og våre helsevettregler vil være til hjelp for dem når de utarbeider god politikk som gir god behandling og pleie for pasienter, trygghet for de pårørende og gode arbeidsvilkår for sykepleierne, sa forbundsleder Eli Gunhild By til Sykepleien i forbindelse med lanseringen av Helsevettreglene.