Åpen politisk debatt

Av Gjertrud Helene Krokaa, 20.08.2019

Vi mangler 600 sykepleiere i Nordland. Utfordringene for arbeidsgivere, ansatte, pasienter og pårørende står i kø. Hva tenker våre politikere om fremtiden ?   

Utfordringene med å rekruttere og beholde sykepleiere i Nordland er store. Så store at det er ingen grunn til å unngå ordet krise. Stadig flere forlater yrket på grunn av arbeidsbelastning, ubekvemsvakter, flere helger, hinkehelger, og altfor stort ansvar med en marginal grunnbemanning.

Stadig flere arbeidsgivere opplever å få få eller ingen søkere på utlyste stillinger, samtidig som studiesteder legges ned og det brukes milliarder på innleie av vikarer både i sykehus og i kommuner.

Arbeidet for heltidsstillinger har pågått i åtte år uten nevneverdig resultat. Sykepleiemangelen påvirker samfunnets evne til å levere faglig forsvarlige helsetjenester i stadig større grad og pasienter og pårørende blir skadelidende. Altfor mange pasienter får ikke de helsetjenestene de har krav på og altfor mange pårørende belastes unødig. Avvik og varslinger direkte knyttet til pasientbehandling, pleie og omsorg øker. Det berører hele befolkningen og vår tillit til et trygt og velfungerende helsevesen i fremtiden. 

Det er her vi skal leve og bo, og vi må være trygge på at vi får den hjelpen vi trenger når vi trenger den.

I den anledning ønsker vi å invitere alle interesserte til åpen politisk debatt

med representanter for de ulike politiske partiene i Nordland på 

Radisson Blu hotel i Bodø 4. september kl. 18.00-21.00

NSF Nordland ønsker alle medlemmer og medborgere hjertelig velkommen!